Препятствията в житейския ни път определят стойността му