Който се опиянява от миналото си, проспива бъдещето си