Стремеж към щастие – основен двигател на човешкия живот