Една лъжа, вмъкнала се между истини, ги прави всичките съмнителни