Човек, който желае да бъде уважаван е длъжен да уважава всички