Човек, недоволен от малко, не бива доволен от нищо