Търпението е опора на слабостта; нетърпението – гибел за силата