Търпението е опора на слабостта, нетърпението – гибел за силата