Шегата е като солта – трябва да се употребява с мярка или „Ако прекалиш и най – приятната става неприятна“