Как се създава гражданска съвест и имаме ли самосъзнание