Мотивът за погубената любов и човешкото отчуждение в повестта “Гераците” от Елин Пелин