Винаги ще вярвам, че светът е прекрасен и че хората са добри