Този, който познава другите, е учен; Този, който познава себе си, е мъдър