Взаимовръзка между интелектуалното развитие и креативност при 6 – 7 годишните деца