Списанието “Космополитан” като феномен на популярната култура